Serwis


Oferta usług serwisowych

Świadczymy usługi z zakresu kompleksowej obsługi informatycznej firm.
W ramach usług wykonujemy naprawy, modernizację, konserwację powierzonych nam urządzeń i aktualizację oprogramowania.

Ceny usług serwisowych

Nazwa usługi/naprawy Cena netto
Naprawy sprzętu komputerowego i peryferii
1Rbh pracy serwisanta (w serwisie) 120 zł
1Rbh pracy serwisanta (u klienta) 150 zł
Ekspertyza techniczna 50 zł
Naprawa urządzeń: stawka roboczogodzinowa + cena części
Lokalizacja uszkodzeń: Komputery, drukarki, faxy 50 zł
Lokalizacja uszkodzeń: Monitory, notebooki, inne 65 zł
Zlecenie Stałe: stała umowa serwisowa
2 Rbh pracy serwisanta, bezpłatny dojazd na każde wezwanie Zleceniodawcy do 15km. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisu powyżej 2 Rbh 80,00zł + VAT. Czas reakcji serwisu: do 4 godzin od zgłoszenia zlecenia w dni powszednie i do 24 godzin w dni wolne od pracy ( w dni wolne stawka podstawowa * 50%).
240 zł/miesiąc
Zlecenie telefoniczne – ( przyjazd serwisu na wezwanie telefoniczne )
opłata 150,00zł + VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta + koszt dojazdu ( lub ryczałtowa opłata przy konserwacjach), czas reakcji serwisu: do 24 godzin w dni powszednie i do 48 godzin w dni wolne od pracy ( w dni wolne stawka podstawowa * 50% )
150 zł/Rozpoczęta godzina pracy serwisanta
Konserwacje
Drukarki atramentowe igłowe i faxy 120 zł
Drukarki laserowe 150 zł
Komputer – jednostka centralna i zasilacz 100 zł
Kserokopiarki A4 120 zł
Kserokopiarki A3 150 zł
Instalacja peryferii / sterowników
Karta grafiki, muzyki i inne 50 zł
HDD/SSD instalacja i formatowanie 50 zł
Instalacja systemu operacyjnego 150 zł
Instalacja systemu operacyjnego i sterowników 200 zł
Instalacja sieci komputerowej – 1 stanowisko 100 zł
Dojazd
do 10km 20 zł
do 20km 35 zł
powyżej 20 km wg stawki za km 3 zł/1km

Wszystkie ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT

Cennik usług fiskalnych

Nazwa usługi/naprawy Cena netto
Uruchomienie urządzenia
Fiskalizacja
Przygotowanie dokumentów do US, naniesienie numeru ewidencyjnego
100 zł
Fiskalizacja (urządzenie zakupione w innym serwisie) 300 zł
Programowanie parametrów początkowych 50 zł
Szkolenie z obsługi kasy 0,5h / 1h 50 zł / 100 zł
Dodatkowe szkolenie personelu 100 zł / 1h
Pakiet Podstawowy – Podstawowa opieka serwisowa przez okres 12 miesięcy:
Telefoniczne porady ekspeckie, telefoniczne programowanie kasy, drobna naprawa, przypomnienie o naniesieniu nr ewidencyjnego, przypomnienie o przeglądzie.
50 zł
Pakiet Usług Serwisowych – Telemetryczny 12
Telefoniczne porady ekspeckie, telefoniczne programowanie kasy, drobna naprawa, przypomnienie o naniesieniu nr ewidencyjnego, przypomnienie o przeglądzie, dostęp kasy ONLINE od repozytorium kas MF na okres 12 miesięcy.
120 zł
Pakiet Usług Serwisowych – Telemetryczny 24
Telefoniczne porady ekspeckie, telefoniczne programowanie kasy, drobna naprawa, przypomnienie o naniesieniu nr ewidencyjnego, przypomnienie o przeglądzie, dostęp kasy ONLINE od repozytorium kas MF na okres 12 miesięcy.
200 zł
Pakiet – Wdrożenie: Dostawa, programowanie par. początkowych, szkolenie, fiskalizacja 210 zł
Opieka po sprzedażna
Przegląd ustawowy
Przegląd wykonany do roku od ostatniego przeglądu – Rabat 50%
Przegląd ustawowy – po terminie:
280 zł
130 zł
300 zł
Zmiana miejsca instalacji kasy 110 zł
Zmiana stawek VAT
usługa wykonana przy przeglądzie kasy:
110 zł
55 zł
1Rbh pracy serwisanta (w serwisie) 120 zł
1Rbh pracy serwisanta (u klienta) 160 zł
Pomoc zdalna 0.5Rbh 60 zł
Pomoc zdalna 1Rbh 100 zł
Lokalizacja uszkodzenia 60 zł
Czyszczenie kasy 80 zł
Usługa drobna 60 zł
Wymiana akumulatora wewnętrznego zasilania 160 zł
Zamknięcie kasy – Sporządzenie protokołu odczytu i wyrejestrowania kasy 250 zł
Złożenie dokumentów do US za Podatnika 25 zł
Złożenie dokumentów do US za Podatnika i odesłanie potwierdzonych kopii 35 zł

Wszystkie ceny są cenami netto i należy doliczyć 23% podatku VAT