Zmiany terminu wprowadzenia Kas ONLINE nie będzie.


W dniu 2 kwietnia opublikowano stanowisko Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W stanowisku tym czytamy m.in. że: 
“W związku z tym, że terminy wskazane w ustawie zmieniającej zostały już raz przesunięte (…) dalsze przesuwanie terminów nie znajduje uzasadnienia…” “…biorąc pod uwagę ważny interes państwa i racjonalność ustawodawcy oraz fakt, że podatnicy także ponieśli już koszty wdrożenia nowych kas online, Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy.” 


Tak więc definietynwnie od 1 lipca 2021r. Kasy ONLINE są obowiązkowe. 

Więcej o sprawie oraz pełny tekst stanowiska Rządu tutaj:
https://novitus.pl/rzad-negatywnie-o-kolejnym-przesuniecia-terminu-dla-kas-online