Ulga na zakup kasy rejestrującej


Ulga wynosi 90% wartości kasy nie więcej jednak niż 700zł

Płatnicy podatku VAT odliczą ulgę od wartości netto kasy w deklaracji VAT7 pomniejszając podatek VAT.

a Podatnicy nie będący płatnikami podatku VAT muszą złożyć wniosek o zwrot do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego i pieniążki otrzymają do 25 dni na konto bankowe.

Ulga przysługuje na zakup kasy rejestrującej online dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą jak i dla podatników zmuszonych do wymiany starej kasy z kopią papierową lub elektroniczną na kasę ONLINE

Podatnicy z grup zobligowanych do wymiany starego urządzenia z kopią papierową lub elektroniczną uzyskają ulgę tylko jeśli terminowo dokonają wymiany.

Ponadto podatnicy, którzy będą wymieniali kasy nabyte w ostatnich trzech latach nie będą zobligowani do zwrotu poprzednio uzyskanej ulgi (również 700 zł) za przedterminową likwidację starego urządzenia.

Odliczenie  z  Urzędu  Skarbowego  przysługuje  podatnikom  za  wymieniane  urządzenie – oznacza to, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących po zakończeniu używania starego urządzenia należy niezwłocznie dokonać jego likwidacji.

Czynność ta, polegająca na wykonaniu odczytu  zawartości  pamięci fiskalnej, sporządzenia protokołu odczytu podpisanego przez podatnika i serwis, który w terminie 5 dni składa podatnik w swoim Urzędzie Skarbowym.

Tak, ale tylko wtedy kiedy nie prowadziło się ewidencji przez wymagany okres 3 lat, lub gdy nie były wykonywane przeglądy techniczne terminowo

Warunki uzyskania odliczenia

  • Instalacja urządzenia online w terminie
  • potwierdzenie wydatkowania kwot na zakup kasy (KP, potwierdzenie z terminala, wyciąg z konta bankowego)
  • Raport miesięczny z kasy potwierdzający rozpoczęcie ewidencjonowania
  • Zgłoszony numer konta bankowego w CEIDG (Dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych)

Nie, podatnik nie musi czekać, może po dokonaniu wszelkich formalności związanych z wymianą kasy na nową kasę on-line i wystąpić z wnioskiem już w następnym miesiącu po dacie wystawienia pierwszego paragonu i wykonaniu raportu dobowego na kasie online.